ÔNG NGUYỄN ĐÌNH NHÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

TIỂU SỬ

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn, ông Nguyễn Đình Nhân là người  từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại Đông Phương từ trực tiếp quản lý các bộ phận cho đến phát triển dự án. Ông bắt đầu đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành tại Đông Phương vào đầu năm 2016.