TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Song song với hoạt động kinh doanh, Đông Phương Group luôn ý thức rõ vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Trong nhiều năm qua, Đông Phương Group đã tham gia các chương trình thiện nguyện hoặc tài trợ các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Quan niệm “Chia Sẻ Vì Cộng Đồng” hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội không chỉ được thể hiện trong các chính sách phúc lợi cho người lao động, mà còn trong các hoạt động phát triển cộng đồng.

Chương trình hiến máu nhân đạo “Những trái tim yêu thương” đã thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, nhân viên đang công tác tại tập đoàn. Tập thể Đông Phương Group đã tình nguyện hiến hơn 260 đơn vị máu cho các bệnh nhân đang cần truyền máu.

Đông Phương Group là đơn vị tài trợ chính thức của chuỗi sự kiện Giải thưởng “Dải Băng Đỏ” nhằm tuyên dương những cá nhân đóng góp tích cực cho phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và kêu gọi cộng đồng giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm bệnh.